รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการเยาวชนก้าวไกลต้านภัยยาเสพติด

  • 01      วันที่ 31 พ.ค.61 พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการเยาวชนก้าวไกลต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน) เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ที่มีผลเสียต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติ ซึ่ง สภ.กระสัง ร่วมกับโรงเรียนกระสังพิทยาคม ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.