บริจาคปัตตาเลี่ยนแก่ ส.ภ.กระสังไว้บริการตัดผมฟรีแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน

ข่าว3
วันที่ 2 ก.ค.2561 จากที่ชุด ชมส.ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่อำเภอกระสัง โดยมีการให้คำปรึกษาการมาติดต่องานที่สถานีตำรวจและให้คำแนะนำกฎหมายเบื้องต้น พร้อมทั้งบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่หน่วยให้บริการ นั้น หลังจากได้แผ่แพร่ภาพดังกล่าวลงในโซเชียลเฟสบุค ทำให้ผู้มีมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมและทั้งนี้ได้มี คุณสิรินดา สิงห์สาคร อาศัยอยู่ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนปัตตาเลี่ยนไร้สาย จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ ไว้ให้ตัดผมบริการประชาชน ต่อไป ขอขอบคุณ คุณสิรินดาไว้ที่นี้ด้วยครับ

ข่าว3

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply