ผกก.สภ.กระสัง ร่วมงานวันหัวผักกาดและงานกาชาด ของดีเมืองกระสัง ปี 2563

วันนี้ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.กระสัง ร่วมเปิดงานวันหัวผักกาดและงานกาชาด ของดีเมืองกระสัง ปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2563 – วันที่ 30 มกราคม 2563 บริเวณงานลานหน้าที่ว่าการอำเภอกระสัง