แจ้งขั้นตอนการติดต่อราชการพร้อมกับมาตรการการป้องกันโควิด ของสถานีตำรวจภูธรกระสัง

แจ้งขั้นตอนการติดต่อราชการพร้อมกับมาตรการการป้องกันโควิด ของสถานีตำรวจภูธรกระสัง
#เราจะร่วมกันป้องกันโควิด19
#เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกัน

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.