สภ.กระสังรับตัวตำรวจใหม่รายงายตัวเข้าสังกัด

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กระสังเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกล่าวต้อนรับ อบรม ตำรวจใหม่ที่จบจาก ศฝร.ภ.3 ที่รับการจัดสรรค์ สภ.กระสังจำนวน 2 นาย ประกอบด้วย ส.ต.ต.พีรพล ชาติรัมย์ และ ส.ต.ต.ปณวัตร ราชประโคน แนะนำตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที สภ.กระสังต่อไป

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.