“ตำรวจ ต้องโน้มตัวลงมาหาประชาชน”

“ตำรวจ ต้องโน้มตัวลงมาหาประชาชน”
คือ ข้อสั่งการของ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 ที่ต้องการให้ตำรวจดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เข้าอกเข้าใจ เข้าถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างถึงแก่น และพร้อมที่จำทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มีในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ และเต็มใจ เสมือนหนึ่งประชาชน คือ ญาติพี่น้องของตนเอง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชน สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ ในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 3 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร