“ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน” ในเช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

สภ.กระสังขอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
“ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน” ในเช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ดังนี้

1. วัน เวลา : วันนี้(31 ธันวาคม 2563) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.กระสัง มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสา สภ.กระสัง
2. สถานที่ : 2.1.จุดตรวจ จุดบริการประชาชนตู้ยามระกา ถนน 226 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
2.2.ปั๊มน้ำมัน ปตท. ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
2.3 ด่านชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. การปฏิบัติ : ดังนี้
3.1 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและบริการประชาชนผู้ขับขี่เพื่อให้สภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบมีความคล่องตัว
3.2 ช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
3.3 บริการเเจกน้ำดื่ม ขนม นม และเครื่องดื่มชูกำลังให้แก่ประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ที่ผ่านบริเวณจุดตรวจ
3.4 ประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทางสายต่างๆให้แก่ประชาชน และการให้ความรู้ในการขับขี่รถให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย
3.5 ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ตามมาตรการต่างๆของทางรัฐบาล และจังหวัดบุรีรัมย์
3.6 ทำความสะอาดรอบบริเวณจุดตรวจ จุดบริการประชาชน
4. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม :
4.1 กำลังพลจิตอาสาในสังกัด สภ.กระสัง อสม. หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 25 คน
5. ปัญหา /ข้อขัดข้อง : ไม่มี
6. ผลการปฏิบัติ :
6.1 ประชาชนผู้ขับขี่รถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สามารถปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างเคร่งครัด
6.2 ประชาชนสามารถป้องกันและดูแลตนเองและคนรอบข้างโดยการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ได้

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.