อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 4-17 พฤษภาคม 2564 ด้วยความปรารถนาดีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.