ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น ประจำปี2564 ณ บ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

       วันที 31 กรกฎาคม 2564   พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.กระสัง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและพ่อแม่พี่น้องบ้านจอม ได้ร่วมกันตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น ประจำปี2564 ณ บ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านพร้อมพี่น้องชาวบ้านจอมได้จัดเตรียมการตอนรับอย่างดียิ่ง และร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชน จนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาครั้งนี้
นายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลสองชั้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอม
โรงเรียนวัดบ้านจอม
เกษตรอำเภอกระสัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ท่านสมจิต ประจันบาล สวนสกุลจันทร์
ภัทรสุวรรณฟาร์ม
ร้านค้าชุมชนบ้านจอม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
กลุ่มเกษตรอินทรีย์
กลุ่มออมทรัพย์บ้านจอม
กลุ่มทอผ้าไหม
ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องบ้านจอมทุกๆท่าน

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.