ระบบป้องกันอาชญากรรม ตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0 สภ.กระสัง

ระบบป้องกันอาชญากรรม ตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0 ได้นำนวัตกรรมมาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงาน แม้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.กระสัง เรามีจำนวนจำกัด แต่ประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ด้อยตามจำนวนของกำลังพล เพราะอำเภอกระสังได้นำระบบAI มาเสริมแรงอีกด้วย

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.