Monthly Archives: มกราคม 2022

ร.พ.กระสัง ขอใช้สถานที่ลานหน้า สภ.กระสัง ในการตรวจประเมินรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565

       วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00- … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ร.พ.กระสัง ขอใช้สถานที่ลานหน้า สภ.กระสัง ในการตรวจประเมินรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565

สภ. กระสัง บุรีรัมย์ จับรถตู้ 2 คัน ขนแรงงานต่างด้าวชาวลาว 36 คน

วันที่ 9 ม.ค. 65 พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงศ์  … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน สภ. กระสัง บุรีรัมย์ จับรถตู้ 2 คัน ขนแรงงานต่างด้าวชาวลาว 36 คน