ร.พ.กระสัง ขอใช้สถานที่ลานหน้า สภ.กระสัง ในการตรวจประเมินรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565

       วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะมีการออกตรวจมาตรฐานรถที่ให้บริการในระบบที่ให้บริการการแพทย์แฉุกเฉิน เพื่อออกหนังสือรับรองการปฎิบัติงานในระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตอำเภอกระสัง อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย จำนวนทั้งหมด 33 คัน
       ร.พ.กระสัง โดยนายแพทย์โสมนัส โกยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระสัง จึงขออนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ลานสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรกระสัง เป็นสถานที่ตรวจประเมินรถปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และได้ตรวจประเมินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.