กิจกรรม อำเภอ…จิตอาสา น้อมนำสังคมเป็นสุข

1.หน่วย : สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
2.ภารกิจ: กิจกรรม อำเภอ…จิตอาสา น้อมนำสังคมเป็นสุข
3.วัน เวลา : ว วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4. สถานที่ : ณ วัดกทลิวนาราม ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
5.รายละเอียด : พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.กระสัง มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชูเกียรติ ปัดตาเทสัง สวป.ฯ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการจิตอาสา สภ.กระสัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้
โดยมี นายพนม เทียนทอง ปลัดอาวุโสอำเภอกระสัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอกระสัง
6.ผลการปฏิบัติงาน:เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7.ปัญหาอุปสรรค : – ไม่มี
8. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : 250 คน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร