ชุดปฎิบัติการ RTP CYBER VILLAGE สภ.กระสัง ออกดำเนินการ Rtp Cyber Village บ้านสระตะเคียน

               วันที่ 12 ส.ค.2565 เวลา 13.00น. พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
ร.ต.อ.ไพวรรณไชยดำรงค์ รอง สวป.ฯ หน.ชุดปฎิบัติการ RTP CYBER VILLAGE สภ.กระสัง พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการ ออกดำเนินการ Rtp Cyber Village บ้านสระตะเคียน ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
             ขั้นตอนที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนและค้นหาแกนนํา ในพื้นที่ เป้าหมาย โดยเว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) งดเว้นการเรียกระดมคนจํานวนมากมารวมตัวกัน แต่ใช้ สื่อ เช่น หอกระจายข่าว เฟซบุ๊กไลฟ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการไว้เพื่อติดต่อประสานงานในระยะ ต่อไปในการแก้ไขปัญหาในชุมชน
-ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร