โครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัยของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัยของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการสร้าง การรับรู้ การมีส่วนร่วม และมีจิตสำนึกของ ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ และการใช้รถใช้ถนน ของ ปชช. ในทุกพื้นที่ ที่จะต้อง เริ่มจาก ปชช. ด้วยกันเอง นับตั้งแต่ ครอบครัว สังคมและชุมชน   เพื่อการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจรทางอย่างจริงจัง ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    

https://youtu.be/IByZ54uIRfw

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร