จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

1. หน่วยงาน : สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
2. ภารกิจ: กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันดินโลก World soil Day
3. วัน เวลา : วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
4. สถานที่ : วัดบ้านจอม หมู่ที่ 7 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5. การปฏิบัติ :
พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.กระสัง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการจิตอาสา สภ.กระสัง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะมูลฝอย และได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก World Soil Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายพนม เทียนทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
6. ผลการปฏิบัติงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
8. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : 250 คน ประกอบด้วย
-ข้าราชการตำรวจ จำนวน 10 นาย
-หน่วยงานราชการ จำนวน 100 คน
-ประชาชนจิตอาสา จำนวน 140. คน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร