ระบบตัดคะแนนความประพฤติ หรือ “ตัดคะแนนใบขับขี่”

ตำรวจสอบสวนกลาง

เริ่มวันที่ 9 ม.ค.66
“ตัดคะแนนใบขับขี่”
.
ระบบตัดคะแนนความประพฤติ หรือ “ตัดคะแนนใบขับขี่” เป็นมาตรการที่จะช่วยเสริมสร้างวินัยจราจร เเละลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้ผู้ที่มีใบขับขี่ มีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม และจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 1-4 คะแนน หากกระทำความผิดตามกฎจราจร (ข้อมูลตามภาพ)
.
ซึ่งหากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน และหากยังฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
สำหรับคะแนนที่ถูกตัดไป จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด เว้นแต่กรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ แต่จะได้รับคืนเพียง 8 คะแนน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก
🔹 เว็บไซต์ PTM E-ticket (https://ptm.police.go.th/)
🔹 แอปพลิเคชันเป๋าตัง
🔹 ช่องทางอื่นๆ ตามที่กองบังคับการตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบกกำหนด
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน
.
#ใบขับขี่ #จราจร #ตำรวจสอบสวนกลาง #CIB

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร