ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

ภ.3 ได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนปฏิบัติ
จึงให้ทุกหน่วยช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ