สรุปสาระสำคัญ พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเริ่มมีผลบังคับวันนี้(17 มี.ค.) นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงาน และธนาคารทุกแห่งร่วมกันกำหนดมาตรการดูแลประชาชน แนะนับจากนี้ผู้ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินแจ้งแบงก์ระงับบัญชีได้ทันทีตลอด 24 ชม.