ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.บุรีรัมย์

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์