สถานภาพอาชญากรรม

ข้อมูลผลการดำเนินการด้านสถิติคดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถานีตำรวจภูธรกระสัง

ที่คดี/ดปต.ค.
2565
พ.ย.
2565
ธ.ค.
2565
ม.ค.
2566
ก.พ.
2566
มี.ค.
2566
เม.ย.
2566
พ.ค.
2566
มิ.ย.
2566
ก.ค.
2566
ส.ค.
2566
ก.ย.
2566
รวม
1ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
2ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
3ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
4ข่มขืนกระทำชำเรา
5คดีชิงทรัพย์
6คดีลักทรัพย์
7คดียักยอกทรัพย์
8คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
9คดีจราจร
10คดีละเมิดลิขสิทธิ์
11คดีฉ้อโกง
12คดียาเสพติด
13อื่นๆ(ระบุ)
14
ข้อมูล ณ มีนาคม 2566