ประวัติความเป็นมาของ สภ.กระสัง

สถานีตำรวจภูธรกระสัง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2496 โดยมี ส.ต.ท.ราษี สุวรรณด้วงเป็นหัวหน้าสถานีคนแรก

ที่ตั้ง 211 ม.9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์