ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

รายชื่อผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรกระสัง

ที่ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่ง
1พ.ต.อ.ธีรพล ยมนาผกก.สภ.กระสัง
2พ.ต.ท.ธัชพล ชิณวงศ์รอง ผกก.ป.สภ.กระสัง
3พ.ต.ท.สาคร แซกรัมย์รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระสัง
4พ.ต.ท.สุชิน วัดจะโป๊ะรอง ผกก.สส.สภ.กระสัง
5พ.ต.ท.ชูเกียรติ ปัดตาเทสังสวป.สภ.กระสัง
6พ.ต.ท.เดชระพี สาลีสว.(สอบสวน)สภ.กระสัง
7พ.ต.ต.ชินวัส โคนาโลสว.สส.สภ.กระสัง
8พ.ต.ท.ไตรรงค์ รักพุดซาสว.อก.สภ.กระสัง