ผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรกระสัง

หัวหน้าสถานี

พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา
ตำแหน่ง ผกก.สภ.กระสัง
โทร. 089-9782691

พ.ต.ท.ธัชพล ชิณวงศ์
ตำแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.กระสัง
โทร. 064-1539444

พ.ต.ท.สาคร แซกรัมย์
ตำแหน่ง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.กระสัง
โทร. 089-2825511

พ.ต.ท.สุชิน วัดจะโป๊ะ
ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.กระสัง
โทร. 081-7255315

พ.ต.ท.ชูเกียรติ ปัดตาเทสัง
ตำแหน่ง สวป.สภ.กระสัง
โทร. 081-7601931

พ.ต.ต.อนุชิต เลไธสง
ตำแหน่ง สวป.(ชส.)สภ.กระสัง
โทร. 083-0163604

พ.ต.ท.เดชระพี สาลี
ตำแหน่ง สว.(สอบสวน)สภ.กระสัง
โทร. 084-2892065

พ.ต.ท.ชินวัส โคนาโล
ตำแหน่ง สว.สส.สภ.กระสัง
โทร. 082-2265894

พ.ต.ท.ไตรรงค์ รักพุดซา
ตำแหน่ง สว.อก.สภ.กระสัง
โทร. 090-1914995

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567