ข้อมูลทั่วไป

สถานีตำรวจภูธรกระสัง ตั้งอยู่ที่ 211 ม.5 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
บนพื้นที่ราชพัสดุเลขทะเบียน บร.508 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา
พิกัดที่ตั้ง 14.922184380079601, 103.30274918572134

รับผิดชอบพื้นที่ 7 ตำบล(115 หมู่บ้าน) ของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้


1.ตำบลกระสัง มี 21 หมู่บ้าน
2.ตำบลสองชั้น มี 17 หมู่บ้าน
3.ตำบลสูงเนิน มี 19 หมู่บ้าน
4.ตำบลหนองเต็ง มี 18 หมู่บ้าน
5.ตำบลเมืองไผ่ มี 13 หมู่บ้าน
6.ตำบลกันทรารมย์ มี 12 หมู่บ้าน
7.ตำบลบ้านปรือ มี 15 หมู่บ้าน


พื้นที่รับผิดชอบ 363.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 75,981 คน
ประชากรชาย 37,653 คน
ประชากรหญิง 38,328 คน
ความหนาแน่นของประชากร 208.83 คน/ตารางกิโลเมตร
ตร.1 นาย / ต่อพื้นที่ 5.68 ตารางกิโลเมตร
ตร.1 นาย / ประชาชน 1,187.2 คน

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสตึก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท (จังหวัดสุรินทร์) อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอห้วยราช

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.2566